Regulamin

Regulamin korzystania z usług strony internetowej „Muzykuś” muzykus.pl

I Postanowienia ogólne

Warunkiem korzystania ze szkoleń muzykus.pl jest akceptacja poniższego regulaminu.

§1
 

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze oraz inne.


§2W przypadku nie akceptowania którejkolwiek części regulaminu, prosimy Cię o nie korzystanie z usług portalu www.muzykus.pl
 


II Zakres świadczonych usług

§1

Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej.
 


§2

Korzystanie ze strony www.muzykus.pl jest całkowicie dobrowolne, a operator ma prawo do dobrowolnej zmiany cen oraz wprowadzania promocji (jak i zakończenia promocji) oraz wycofania kursów. §3Zabrania się udostępniania osobom trzecim materiałów zakupionych na stronie muzykus.pl

III Warunki Techniczne i zasady korzystania z serwisu „Muzykuś”


§1

Do korzystania z zasobów strony muzykus.pl niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, przy pomocy telefonu, komputera, tabletu, umożliwiające wyświetlanie zasobów strony.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu strony spowodowanej pracami konserwatorskimi, jednak dopełni należytej staranności by Strona wyświetlała się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach.


§2

Do dostępu do treści cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej „Muzykuś” (tj. plików audiowizualnych oraz audio i tekstowych) wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript. Treści cyfrowe można zgrać na dysk twardy kupującego, jednak kupujący nie może udostępniać zakupionych treści cyfrowych osobom trzecim. Treści zapisane na dysku można otworzyć w programie służącym do otwierania treści video i audio odpowiednim dla swojego systemu operacyjnego i urządzenia. 
Pliki z treścią audiowizualną są możliwe do odtworzenia tylko dla zalogowanych użytkowników naszej strony internetowej i niedostępne dla osób niezalogowanych, posiadającyh wyłącznie link do w/w pliku.

§3

Skorzystanie z serwisu dokonywane jest poprzez wykonanie przez użytkownika następujących czynności:

  • zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu pod adresem https://muzykus.pl. poprzez podanie przez użytkownika adresu e-mail użytkownika i utworzeniu hasła do logowania;
  • zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień regulaminu naszej strony internetowej/serwisu;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie przez serwis podanych przez użytkownika danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem przez użytkownika z serwisu „Muzykuś”.

§4

Po dokonaniu czynności opisanych w §3 użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez klikniecie przez użytkownika w link aktywacyjny.
Po dokonaniu rejestracji użytkownik loguje się do serwisu poprzez podanie adresu e-mail i hasła do serwisu.

Użytkownik może zalogować się do serwisu przy wykorzystaniu konta Facebook lub konta Google na zasadach określonych przez operatorów tej funkcjonalności.

W takim przypadku administrator pozyskuje następujące dane użytkownika:

  • adres profilu (URL)
  • identyfikator profilu
  • login
  • adres e-mail
  • imię i nazwisko 

IV Ceny

§1

Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami Brutto. Użytkownik nie poniesie dodatkowych kosztów np. doliczania podatku VAT. Podana cena jest ceną wiążącą. Cena produktu nie może ulec zmianie dla uczestnika kursu już po dokonaniu przez niego zakupu.

§2

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalania cen dla poszczególnych uczestników w tym udzielania rabatów.

V Realizacja Zamówień

§1

Aby móc uczestniczyć w kursach online klient/uczestnik musi zarejestrować się na stronie muzykus.pl
Po udanej rejestracji użytkownik otrzyma drogą mailową potwierdzenie założenia konta na stronie muzykus.pl
Po dokonaniu poprawnego zalogowania na stronie Uczestnik kursu chcąc zamówić któryś z kursów dokonuje rejestracji na stronie muzykus.pl, oraz płaci za wybrany produkt wybierając odpowiednią dla siebie formę płatności.
Po dokonaniu płatności otrzymuje na podany adres mail informację o dokonanym zamówieniu.
Wchodząc w zakładkę lekcje będzie miał dostęp do wybranego przez siebie produktu.

§2

Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania dostępu do zakupionych treści cyfrowych, jednak dostarczenie treści cyfrowych następuję w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, przy czym utrata przysługującego prawa odstąpienia od umowy następuje w momencie pierwszego skorzystania (np. odtworzenia) zakupionych treści cyfrowych w przeglądarce lub w innej stosownej aplikacji na urządzeniu kupującego.

VI Reklamacje

§1

Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli np.po uiszczeniu opłaty nie ma dostępu do zakupionych materiałów.
Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje na muzykus kropka pl. Termin realizowania reklamacji do 14 dni.

VII Prawa Autorskie i ochrona danych osobowych

§1

Wszelkie zasoby opublikowane na poralu muzykus.pl stanowią własność Usługodawcy (Dz. U. z 1994 roku, nr 24). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów jest zabronione. Uczestnik może wykorzystywać nabyte na stronie zasoby tylko do własnego użytku (działalności zawodowej - nie konkurencyjnej).

§2

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Muzykuj Paweł Lemański jego danych osobowych, które zostały przez niego dobrowolnie podane w serwisie dla celów związanych z korzystaniem przez użytkownika z serwisu.
Administratorem bazy danych Użytkowników jest Muzykuj Paweł Lemański.